Benedikt XVI. pozdravil sympózium o trilógii Ježiš Nazaretský

Benedetto con libro

  Tanzánia 10. marca – Na Ježišovu osobu a jeho posolstvo podľa trilógie emeritného pápeža Benedikta XVI. s názvom Ježiš Nazaretský sa zameriava trojdňové sympózium, ktoré sa dnes začalo na univerzitnom kolégiu Jordan University College v Morogoro spadajúcom pod tanzánsku Univerzitu sv. Augustína. Podujatie, ktorého témou je citát z Jánovho evanjelia „Odkiaľ si?“ (porov. Jn 19,9), nadväzuje na podobné sympózium, ktoré sa v septembri 2013 uskutočnilo v Benine.

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o teológii Josepha Ratzingera, ktorý pri tejto príležitosti zaslal približne 400 účastníkom sympózia aj krátke posolstvo. Ako v ňom píše, k napísaniu spomínanej trilógie ho viedli práve súčasné odmietavé postoje sveta voči postave Krista.„Poháňaný týmto znepokojením som napísal moje knihy s cieľom opätovne zviditeľniť jeho postavu. Snažil som sa uchopiť všetky možnosti hlbšieho priblíženia sa k Ježišovi, ktoré ponúka súčasná teológia, pričom som sa usiloval prekonať dôvody, ktoré nám bránia sa k Nemupriblížiť,“ napísal v posolstve Benedikt XVI.

Sympózium, za ktorého organizáciu je zodpovedný profesor Achim Buckenmaier, je otvorené teológom, biskupom, kňazom, rehoľníkom, seminaristom, katechétom a študentom teológie vo východnej Afrike.
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/benedikt_xvi._pozdravil_symp%C3%B3zium_o_tril%C3%B3gii_je%C5%BEi%C5%A1_nazaretsk%C3%BD/slo-780193
Vatikánskeho rozhlasu