Benedikt XVI. v meste otrokov Quidah

benin I.

Vatikán/Benin (19. novembra, RV) – Po dopoludňajšou stretnutí s prezidentom republiky, členmi vlády, predstaviteľmi jednotlivých politických rezortov, diplomatickým zborom a zástupcami veľkých náboženstiev v Prezidentskom paláci sa pápež Benedikt XVI. presunul do mesta Ouidah, vzdialeného vyše 40 km od Cotonou. Za zmienku stojí fakt, že práve z tohto prístavného mesta boli deportovaní africkí otroci na Západ. Rituálnou exkomunikáciou, ktorú vykonávali woodoo šamani Bukono (ktorí v tomto meste žijú dodnes), prestávali byť otroci považovaní za ľudí. V meste sa nachádza „Brána bez možnosti návratu“: ľudia, ktorí ňou prešli, sa už nemohli vrátiť späť do krajiny. Otroci, ktorí zomreli ešte pred jej prekročením, mohli byť pochovaní do zeme. Tí však, ktorí ňou prešli – smerom k prístavu – nemohli sa už vrátiť a v prípade smrti boli kruto hodení do oceánu. V r. 2000 kresťania v Ouidahu postavili „Bránu odpustenia“.

Hlavným dôvodom cesty pápeža Benedikta XVI. do toho mesta bola návšteva miestneho Kňazského seminára sv. Gála a predovšetkým modlitba pri hrobe zosnulého kardinála Bernardina Gantina, ktorý je tu pochovaný. V r. 1914, keď bol seminár otvorený, pripravovali sa v ňom na kňazstvo seminaristi zo všetkých okolitých krajín – Toga, Nigérie, Pobrežia slonoviny, Konga a Stredoafrickej republiky. Dnes sa v ňom na kňazstvo pripravuje 147 seminaristov z Beninu a Toga.

Svätý Otec sa v seminári krátko v tichosti pomodlil pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a následne pri hrobe zosnulého kardinála Gantina (†2008) a Mons. Louisa Parisota SMA, prvého arcibiskupa Cotonou (†1960).

Benedikt XVI. sa potom v nádvorí seminára stretol s kňazmi, seminaristami, rehoľníkmi a laikmi.


zdroj: www.radiovaticana.org