Bočný oltár Ukrižovania je komplexne zreštaurovaný

Bočný oltár Ukrižovaného

 Bočný oltár Ukrižovania v kostole sv. Petra z Alkantary je komplexne zreštaurovaný. Reštaurátorské práce začali v roku 2012 reštaurátorským výskumom na soche Ukrižovaného a následne po prenesení oltárnej architektúry do ateliérov aj na tejto architektúre a sochárskej výzdobe. Následne sa v roku 2014 zreštaurovala oltárna architektúra, v roku 2015 sochárska výzdoba oltárnej architektúry a v roku 2016 gotická socha Ukrižovaného. Reštaurátorské práce museli ponajprv odstrániť všetky sekundárne vrstvy na gotickej plastike a následne zreštaurovať prvú sekundárnu, ktorá je z obdobia výstavby oltára. Vďaka týmto prácam môžeme dnes vnímať Bočný oltár Ukrižovania v tej podobe, akej bol postavený v roku 1764. Donátorom tohto bočného oltára bol Ladislav Okoličiansky. Samotná socha ukrižovaného Ježiša sa v minulosti nachádzala na tráme v triumfálného oblúka a spolu so sochami Bolestnej Panny Márie a sv. Jána vytvárali schénu Kalvárie.

Reštaurovanie Bočného oltára Ukrižovania bol finančne podporený Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.