Boom kontaktov na účte pápeža v sociálnej sieti Twitter

papa twiter

 Boom kontaktov zaznamenal od včera účet pápeža na sociálnej sieti Twitter @Pontifex: v ôsmich jazykoch za menej ako 24 hodín od prvého tweetu pápeža dosiahol 1 milión 700-tisíc sledovateľov. Benedikt XVI. včera odposlal svoj prvý tweet v závere generálnej audiencie a v priebehu popoludnia odpovedal na tri otázky priateľom Twitteru. Prvá, ako sme informovali už včera, sa týkala prežívania Roka viery v každodennom živote. „Ako žiť vieru v Ježiša vo svete bez nádeje?“ – bola ďalšia otázka. „S istotou“ – odpovedá pápež –, „že kto verí, nikdy nie je sám. Boh je skalou, na ktorej je možné budovať svoj život a jeho láska je vždy verná.“ Napokon včera večer o 18.00 hod. prišla otázka, ako sa modliť, keď „sme tak zaneprázdnení problémami práce, rodiny a sveta“. V pápežovej odpovedi čítame: „Ponúkni všetko čo robíš Pánovi, požiadaj o jeho pomoc vo všetkých okolnostiach každodenného života a nezabudni, že ti je vždy na blízku.“ 


Benedikt XVI. otvoril Twitterom nový spôsob evanjelizácie. Teraz je rad na kresťanskom ľude, aby ho nasledoval – s úctou a láskavosťou, v nádeji, ktorá pochádza z viery, ako hovorí sv. Peter. Je totiž pravdou, že nie všetky myšlienky na Twitteri sú priateľské, ak nie celkom urážlivé. Ale Svätý Otec – ako prví misionári v pohanských krajinách – odvážne prináša evanjelium do sveta, ktorý ignoruje Ježiša a má veľa predsudkov voči Cirkvi. Viera a radosť charakterizovali prvé tweety pápeža. Ide o svetovú udalosť, ktorá priťahuje záujem, pozornosť, aj obyčajnú zvedavosť a nenechá nikoho ľahostajným. K významu tejto iniciatívy pápeža, ktorú mnohí nazvali historickou, sa vyjadril riaditeľ denníka „Corriere della Sera“ Ferruccio De Bortoli slovami „odvážne gesto“:

„Povedal by som, že je to skvelé gesto odvahy, pretože sociálna sieť, a zvlášť Twitterje zemou neznámouA ak sa už raz pápež skutočne zamieša medzi obyčajných ľusamozrejme s rizikom, že to prinesie okrem veľkej dávky pozornosti a veľkých prejavov lásky, aj nejaké to ohrozenieVideli smeže reakcia bola mimoriadnaako sa aj očakávaloSociálne siete sú bezrozmerné, ale niekedy sa môžu staťchaotickým davom, plným neporiadku, v ktorom sa často stráca zmyselPrítomnosť Svätého Otcaktorý dáva sám seba do hry,považujem za mimoriadnu veca myslím siže dá zmysel aj tomuto veľkému toku informácií,

 humoruvtipovnarážok,vecí, ktoré ako saniekedy zdá bez zmyslu

ktoré  súčasťou zmätku odrážajúceho túto ‚prchavú modernosť‘Toto gesto okrem tohože môže byťnazvané historickéje hlavne gestom odvahy. Je to Slovoktoré vchádza do komunikačného priestoru, v ktorom nemôže chýbať.“ 

Iste táto prítomnosť pápeža na Twitteri zdôrazňuje ústredný význam sociálnych sietí, ktoré teraz sa zdajú byť naozaj nevyhnutné pre tých, ktorí chcú komunikovať, a predsa majú svoje úskalia. Túto skutočnosť potvrdil riaditeľ denníka „Corriere della Sera“, keď povedal:

„Sociálne siete sú mimoriadnou skutočnosťoupretože približujú všetkých a súčasne nás vzďaľujú od sebaJeden z javovktorý som sivšimol v súvislosti s rozšírením sociálnych sietí ježe my všetci máme pocitže sme prepojení so svetomteda blízko našim blížnym, alečastejšie sa tu vyskytuje pocit nepotrebnostiktorý je sprevádzaný pocitom samoty, opustenostiJe preto dôležitéaby sa stávalo to, čo sa stalo včera, aby sa to dialo každý deň, a to nachádzať spôsob vyjadrovaniaktorý dáva zmysel spolupatričnosti v sociálnej sietiTentozmysel niekedy uniká. Zbytočnými a prázdnymi slovami sa pred našimi očami napĺňa obrovská rieka, ktorá preteká, ale nedáva nič, žiadnu vlahu. Po tomčo sa stalo včeraje iná.“zdroj: www.radiovaticana.org