Boží hrob: Dnes je na zemi veľké ticho a osamelosť, lebo Kráľ spí.