Ďakujem, že na nás myslíte v "bezpríjmovej" dobe. Bez Vašej pomoci by sme to nezvládli!

Ďakujeme

 

 Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí na nás myslíte v tejto "bezpríjmovej" dobe a pomáhate nám postupne  zvládať všetky potrebné finančné záväzky, ktoré máme nielen v režijných nákladoch ale aj pri spolufinancovaní projektu "Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom".

Bez vašej pomoci by sme to nedokázali.

viac na:

www.farnostokolicne.sk/clanok/kazdy-financny-prispevok-na-chod-farnosti-nam-pomahadakujeme 

www.farnostokolicne.sk/clanok/prispiet-na-obnovu-kostola-sv-petra-z-alkantary-mozete-aj-bankovym-prevodom