Ďakujeme všetkým, ktorí aj tohto roku podporili Dobrú novinu v našej farnosti