http://www.farnostokolicne.sk

Diakonská vysviacka na Spišskej Kapitule

diakonát

 Vo štvrtok o 17:00 hod. sa v katedrále na Spišskej Kapitule slávila slávnosť diakonskej vysviacky. Rád diakonátu prijímajú bohoslovci piateho ročníka, ktorí sú predstavenými kňazského seminára pri samotnej vysviacke predstavení otcovi biskupovi (liturgický úkon) a zároveň predstavení  prehlasujú, že kandidáti sú súci prijať diakonskú vysviacku. Počas tejto slávnosti boli predstavení kandidáti:

Ján Dubecký (Levoča)

Vladimír Fedorek (Hniezdne)

Dominik Jamrick (Ľuchochňa)

Pavol Krokus (Kluknava)

Martin Pasiar (Tatranská Štrba)

Peter Pincel (Černová)

Matúš Reiner (Markušovce)

Martin Taraj (Tvrdošín)

Marek Wolanszký (Dubovica)

Počas samotnej diakonskej vysviacky otec biskup František vkladá ruky nad každého kandidáta a prednáša spoločnú konsekračnú modlitbu. Diakonát je prvým stupňom kňazstva, diakon preto môže prednášať homíliu počas slávenia sv. omše, môže vysluhovať sviatosť krstu a manželsva, zároveň môže predsedať bohoslužbe slova ako aj pohrebným obradom. Zaväzuje sa k životu v celibáte a dennej modlitbe breviára.

Benedikt XVI. v týchto dňoch v slovenskom jazyku povedal: "Ďakujte Pánovi za dar novokňazov a modlite sa za nich". Tieto slová určite platia aj pre tento dar.

 
replica rolex