http://www.farnostokolicne.sk

Diecézne ukončenie Roka kňazov na Spišskej Kapitule

rok kňazov-katedrála

 Vo štvrtok o 10:00 hod. sme slávením sv. omše v katedrále sv. Martina, ktorej predsedal otec biskup František,  ukončili prežívanie Roka kňazov. Niekoľko desiatok prítomným kňazom sa otec biskup prihovoril a zdôraznil význam kňazského povolania, ktoré sa musí žiť každý deň nanovo a naplno. Slávením Eucharistie sme vzápätí ďakovali Bohu za tento dar ako aj za dar Roka kňazov. Po skončení sv. omše odznela hneď prednáška Doc. PeadDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského PhD. na tému kňazstvo v biblických textoch. Excelentným spôsobom poukázal na základné východniská kňazsva a kráľovstva v SZ, v evanjeliách a v liste Hebrejom.  Myšlienky, ktoré v katedrále odzneli len podčiarkli to základné: kňazstvo sa musí žiť každý deň nanovo a naplno.

 

viac na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/udalost-farnosti/ukoncenie-roka-knazov-spisska-katedrala

 
replica rolex