Dobročinný predaj betlehemov pre núdznych v našej farnosti