Dôležitá výzva k účasti na modlitbe

Tlmočíme Vám prosbu spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, aby sme sa pridali k účasti na modlitbe, ktorú si Svätý Otec želá v piatok 27. marca 2020 v priestranstve pred Bazilikou sv. Petra.


Počas Statio orbis, ktorá bude vysielaná na Mondovisione a Vatican News o 18:00 hod. rímskeho času, Svätý Otec udelí všetkým zúčastneným úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi.
 
Spojme sa spoločne v modlitbe a prijmime Božie požehnanie Mestu a Svetu!