Dostali sme čestné miesto na titulke časopisu Arch

arch

 Decembrové číslo časopisu o architektúre a inej kultúre s názvom Arch sa predstavuje titulkou, ktorá je pre nás jedinečná a v istom zmysle slova neopakovateľná. Titulka totiž zobrazuje náš novoobjavený portál na južnej stene trojlodia kostola spolu s novými dvermi, ktoré sú súčasťou Múzea L. Mattyasovszkého. Téme decembrového čísla  je nasmerovaná na interiér definovaná názvom "Vnútri o pod povrchom". Následne v časopise nájdete ďalšie štyri strany venované nášmu múzeu s profesionálnymi fotografiami a rezenciou Slovenskej národnej galérie, ktorá v kontexte dnešnej doby ako aj v kontexte nášej farnosti určite stojí o svoju pozornosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto myšlienke podieľali, pretože vstúpiť do takých vôd umenia či kultúry pre jednu katolícku farnosť nie je vôbec každodenou záležitosťou.

 

viac na www.arch.sk