Editoriál P. Federica Lombardiho: „Ako oddychovať“

Federico Lombardi II

Vatikán (23. júla, RV) - Pápež Benedikt XVI. trávi dni letného odpočinku v Castel Gandolfe. Aj pre Svätého Otca je to čas na obnovenie síl a energie, ale je aj časom prípravy na intenzívnu činnosť, ktorá ho čaká v najbližších týždňoch počas Svetových dní mládeže v Madride. Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ sa téme oddychu venuje aj vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum:

„Počas troch posledných nedieľ, pozdravujúc frankofónnych pútnikov po Anjel Pána, dal pápež stručné, ale cenné podnety pre letný čas. Po prvé vyzval tých, ktorí si môžu dovoliť trochu oddychu, aby sa pokúsili tieto dni žiť novým spôsobom vzťahy s druhými a s Bohom. Aby, ak je to možné, prerušili denné uponáhľané a udychčané tempo. Je dobré dopriať si chvíľu času, ktorý venujeme druhým a Pánovi. Svätý Otec tiež odporúča vložiť do svojej batožiny aj Sväté Písmo, najmä Evanjelium.

Ďalšiu nedeľu nás vyzval, aby sme pozerali na stvorenie okolo nás, obdivovali jeho krásy a chveli sa úžasom, pretože pripomína prítomnosť a veľkosť Stvoriteľa. Je to veľkolepý dar, vnímať s pozornosťou, s akou sa pozeral na stvorenie Ježiš, ktorý vedel interpretovať jeho reč a znamenia. Dar, ktorý je potrebné prijať, zachovať a chrániť, a tak byť zodpovední voči Bohu, druhým, voči budúcnosti ľudstva.

Napokon vyzval cestujúcich a letných pútnikov, aby s inteligentnou a hlbokou pozornosťou obdivovali pamiatky minulosti ako dôkaz kultúry a viery, pravé dedičstvo duchovného spojenia s našimi koreňmi, miesta, ako katedrály alebo opátstva, v ktorých krása pomáha rozpoznať Božiu prítomnosť a volá k modlitbe za ľudstvo na jeho ceste tretím tisícročím.

Priateľstvo, čítanie, príroda, kultúra, pre nasýtenie a povzbudenie ducha a pokračovanie na ceste.“


zdroj: www.radiovaticana.org