Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube

Závažná Poruba-ekumena

 V nedeľu 24. januára sme o 15:00 hodine slávili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenickú pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube. Pobožnosti predsedal evanjelický brat farár Pavlík spolu s naším duchovným otcom. Ten vo svojom príhovore poukázal na potrebu úcty medzi všetkými kresťanmi ako aj potrebu opravdivého nasledovania viery v Ježiša. Spoločné modlitby nás všetkých potom spojili ako aj Modlitba Pána. Aj touto modlitbou chceme vyprosovať Božie požehnanie pre nás všetkých.