Fašiangy, Turíce...

karneval

   V našej farnosti sa tento rok fašiangovalo formou karnevalu, ktorý bol určený všetkým deťom – predovšetkým navštevujúce detské stretká, samozrejme rodičom. Taktiež bol určený všetkým členom našej farnosti, ktorí s nami chceli prežiť pekné, zábavné a spoločné popoludnie tesne pred pôstnym obdobím.

 

Bolo to presne 6. marca 2011 v ZŠ Okoličné – vo veľkej telocvični, kde sme sa o 14.00 všetci stretli. Samozrejme animátori prišli skôr, aby sa telocvičňa zmenila na veselú miestnosť plnú balónov, hudby, fajného jedla. Karneval sme otvorili ako zvyčajne modlitbou, ktorú viedol náš pán kaplán M. Prídavok, po nej sme si predstavili masky – od strašidiel až po folklórny súbor vedúcich - a smelo sme sa pustili do tanečného kola. V prestávkach tanečných kôl sme sa všetci ponúkali spomínaným fajným jedlom – najmä koláčikmi od všetkých masiek a slanými doplnkami ako boli chrumky a tyčinky. Okrem tancovania nás čakala aj hra Mrázik, kde sme využili celý priestor telocvične a poriadne sa ponaháňali. Samozrejme nechýbala ani súťaž dvojíc a rýchlostných fúrikovských pretekov. Odmenili sme aj najlepšie tri masky a karneval sme ukončili tiež tradičným spôsobom – modlitbou. Počas šantenia, hrania, súťaženia, tancovania a mnohých iných vecí, ktoré robili deti si rodičia posedeli pri káve a spoločnom rozhovore.

Do tanca nám hral DJ Spiško, moderoval Martin Komár a zvyšok vedúcovskej zložky (spomínaného folklórneho súboru) tvorili pán kaplán M. Prídavok, Jožko Šablatúra, Matúš Turan, Netty Holičková, Lenka Felcanová, Angelika Kováčiková a Vejka Koščová.

Najväčšia vďaka patrí Bohu za to, že sa každoročne môžeme takto stretnúť a prežívať spolu radostné a spoločné chvíle – nielen medzi sebou, ale hlavne s Ním. Taktiež patrí vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohtoročného karnevalu a všetkým zúčastnením. Ako by mnohí z nás povedali – SKVELO BOLO!

Vejka Koščová

 

viac na:www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/deti/karneval-2011