Finišujeme s prvou etapou reštaurátorských prác na omietkách svätyne

klenba s primárnou vrstvou

 Prvá etapa reštaurátorských prác na omietkách svätyne spočíva v odstránení všetkých sekundárnych vrstiev (jednotlivé vrstvy malieb, ktoré boli zrealizované počas jednotlivých opráv kostola). Následne budú rovnako odstránené všetky sekundárne vrstvy aj na kamenných rebrách sieťovej klenby svätyne. Samotné fotografie prinášajú pohľad na prvú, primárnu vrstvu svätyne, ktorá je farebne biela na zvislých konštrukciách svätyne ako aj v medzirebrových klenbových poliach. Zároveň je možné vidieť aj niekoľko statických porúch.