Francúzsky veľvyslanec navštívil našu farnosť

veľvyslanec francúzka

 V utorok (22. mája 2012) našu farnosť navštívil francúzsky veľvyslanec spolu s primátorom mesta LM Alexandrom Slafkovským. Cieľom návštevy bola prehliadka gotického kostola sv. Petra z Alkantary spolu s Múzeom L. Mattyasovszkého, počas ktorej sa veľvyslanec podrobne zaujímal o dejinné súvislosti európskeho ako aj Uhorského rozmeru samotného kostola. Naša expozícia mu priblížila nielen pôvodný gotický oltár, ale aj františkánske pôsobenie na Liptove a samozrejme postavy ako Ladislav Mattyasovszký či Viktor Myskovszky.

Následne sme vstúpili do filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ktorý svojim interiérom  a následným výkladom poukázal na veľkosť tohto miesta a nádheru gotiky, ktorá privádza vnútro človeka k Bohu.

 Sme poctení tak vzácnou návštevou  s vedomím, že dnes máme možnosti dôstojne priblížiť naše korene iným.