Hodinová eucharistická adorácia v nedeľu 02. júna 2013

monštrancia

  Na základe listu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu týmto oznamujeme, že kalendár hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2. júna 2013V tento deň o 17.00 bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Univerzálny dosah tohto momentu má byť znakom duchovného zjednotenia. Z tohto dôvodu  boli všetci biskupi vyzvaní, aby sa duchove spojili so Svätým Otcom prostredníctvom hodinovej eucharistickej adorácie slávenej vo svojich katedrálnych chrámoch, a to súbežne s tou, ktorá bude prebiehať vo Vatikánskej bazilike.

 

Spišská diecéza sa zapojila do tejto aktivity a v nedeľu 2. júna 2013 od 17.00 do 18.00 sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule eucharistická adorácia.

Táto udalosť tak poskytne mnohým veriacim príležitosť, aby sa – spojení so svojimi biskupmi a s Petrovým nástupcom – zjednotili v modlitbe pri adorácii Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 

V našej farnosti bude eucharistická adorácia v nedeľu od 17:00 do 18:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

 

 

 

Srdečne Vás pozývame.