http://www.farnostokolicne.sk

Hodnotná Liptovská kaviareň 2012

liptovská kaviareň

 Piatkový večer (30.11.2012) sa v Palffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnila Liptovská kaviareň. Mesto Liptovský Mikuláš každoročne usporadúva toto podujatie pre rodákov Liptova žijúcich v Bratislave. A tak sa v Liptovskej kaviarni stretlo niekoľko desiatok liptákov spolu so starostou Starého mesta PhDr. Tatianou Rosovou. Téma tohotočnej Liptovskej kaviarne bola historické pamiatky mesta, ktorú poslucháčom priblížili PhDr. Peter Vítek, Mgr. Jozef Tomaga a Mgr. Iveta Blažeková. Prvý príspevok poukazoval na archívnu prácu Štátneho archívu v pobočke v Liptovskom Mikuláši v podaní PhDr. Víteka. Objavovanie a objasňovanie mnohých historických udalostí spojených s Liptovom je neodmysliteľnou súčasťou práce archívu. Druhý príspevok prezentoval najväčšiu gotickú stavbu Liptova - Františkánky kláštorný komplex v Okoličnom v podaní duchovného otca farnosti. Prostredníctvom videoprezentácie  s vysvetľujúcim komentárom návštevníci Liptovskej kaviarne mali možnosť "vstúpiť" nielen do nášho kostola, ale aj múzea, historického krovu či ranogotického kostola v Smrečanoch a tak sa očami "dotknúť" hodnôt stavebníckych, umeleckých, historických ale aj duchovných. Tretí príspevok poukázal na ďalšie pamiatkové objekty mesta prostredníctvom prezentácie Mgr. Blažekovej zastrešené Múzeom J. Kráľa. Celú prezentáciu sprevádzalo hudobné teleso Art Septet Nicolaus svojimi kvalitnými skladbami. Druhou oficiálnou časťou Liptovskej kaviarne bola diskusia nielen na danú tému ale aj na iné aktuálne otázky mesla Liptovský Mikuláš. Táto diskusia sa následne preniesla do individuálnych rozhovorou do samotného večera.

V závere vyjadrujeme poďakovanie mestu Liptovský Mikuláš za hodnotný večer Liptovskej kaviarne, ktorý ponúka priestor pre hodnoty, na ktoré častokrát nezostáva priestor. J.Tomaga

správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
replica rolex