Iluminácia farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom bola slávnostne spustená

nová iluminácia

Na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov sme sa vo večerných hodinách stretli v kostole sv. Petra z Alkantary, aby sme sa najprv započúvali do tónov organových skladieb i písomnému odkazu Historie domus františkánskeho konventu v Okoličnom. Po ukončení sme sa prenunuli do Parku pátra Linčovského, aby sme slávnostne zasvietli nové exteriérové osvetlenie kostola.  Vsetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto zámeru úprimne ďakujeme.

 

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/udalost-farnosti/organovy-koncertiluminacia-kostola-2013