Katedrála v Santiagu de Compostela oslavuje 800. výročie posviacky

Santiago-katedrála

Španielsko (7. apríla, RV) – Presne pred 800 rokmi, 7. apríla 1211 bola povätená katedrála v Santiagu de Compostela v Španielsku. Miestny arcibiskup Julian Barrio Barrio napísal v súvislosti s týmto jubileom pastiersky list kňazom, diakonom, seminaristom a všetkým veriacim laikom diecézy. Pozastavuje sa v ňom predovšetkým nad významom 800. výročia:„Ide o prozreteľnostnú príležitosť pre všetkých veriacich arcidiecézy na to, aby ďakovali Bohu za dar viery, ktorý nám dal, a tiež upozornením na to, aby sme mali starosť o jej odovzdanie budúcim generáciám", vrátane tých, ktorí boli pokrstení, ale nezačlenili sa do života Cirkvi skrze „aktívnu vieru". „Niet pochýb o tom“ - píše Mons. Barrio – „že táto slávnosť nám pomôže oživiť náš pocit spolupatričnosti s diecéznym spoločenstvom Cirkvi tým, že z Cirkvi urobíme akýsi dom a školu spoločenstva." Arcibiskup Santiaga poukazuje tiež na tri vlastnosti, ktoré musí katedrála mať: musí byť „otvorená, živá a útulná“. „Otvorený dom, kde každý môže prísť, aby sa modlil, obdivoval umenie alebo jednoducho vychutnal ticho, v ktorom lepšie počuť Božie slovo a meditovať v srdci".
Miesto kultu musí byť živým, obývaným domom, píše Mons. Barrio. Domom, v ktorom je prítomné spoločenstvo s charakteristikami kresťanskej komunity. Napokon katedrála má pôsobiť príjemne, útulne ako celok, nemá byť múzeom. „Katedrála je symbolom viditeľnej Cirkvi Kristovej“ a prostredníctvom „majestátu svojej architektúry je znakom duchovnosti chrámu, ktorá stúpa z duše každého jedného z nás. My sme živými kameňmi kresťanskej komunity, ktoré sa musia opierať o Krista“. Preto unavení pútnici prinášajú svoje útrapy a neistoty života k hrobu svätého Jakuba apoštola, konštatuje arcibiskup Santiaga a uzatvára pastiersky list uistením, že kresťanská nádej, ktorá dáva zmysel, silu a impulz k viere, smerujúc deň po dni k svojmu konečnému miestu určenia, bude môcť naďalej rezonovať v jubilujúcej katedrále v meste Santiago de Compostela.

 

zdroj: www.radiovaticana.org