Katolícka univerzita ocení čestným doktorátom kardinála Meisnera

KU - nápis

RUŽOMBEROK (20. septembra 2011) - Približne 8 500 študentov sa aktuálne vzdeláva na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), kde v pondelok 19. septembra začal zimný semester. Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2011/2012 sa uskutoční v stredu 28. septembra. Slávnosť bude spojená so zhromaždením akademickej obce a zasadnutím vedeckých rád univerzity a fakúlt, na ktorých udelia čestný titul doctor honoris causa Joachimovi kardinálovi Meisnerovi, arcibiskupovi z Kolína nad Rýnom. Ocenenie si z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevezme za neochvejnú angažovanosť v ohlasovaní evanjelia, za službu budovania všeobecnej Cirkvi, za empatiu a podporu výchovy a vzdelávania, ako aj pomoc ľuďom v núdzi a v rozličných potrebách aj na Slovensku. „Osobne si ceníme a vážime najmä angažovanosť kardinála Meisnera v podpore katolíckeho vzdelávania,“ uviedol rektor KU. O udelení čestného doktorátu rozhodla jednohlasne Vedecká rada KU na svojom zasadnutí dňa 14. apríla 2011.

Novinkou na Filozofickej fakulte KU je od nového akademického roka možnosť pre absolventov bakalárskeho štúdia psychológie získať magisterský titul počas dvojročného štúdia. Pedagogická fakulta KU bude vzdelávať v troch nových bakalárskych študijných programoch pedagogika, liečebná pedagogika a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii, na Fakulte zdravotníctva KU pribudli v bakalárskom štúdiu programy fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, okrem nich fakulta prijímala prvých poslucháčov aj na doktorandské štúdium ošetrovateľstva. Doktorandské študijné programy náuka o rodine a misijná a charitatívna činnosť sú novinkou na Teologickej fakulte KU, ktorú bude nasledujúce štvorročné obdobie v úrade dekana viesť prof. Cyril Hišem.

KU vznikla v roku 2000 s dvoma fakultami, pedagogickou a filozofickou. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Jej predchodcami boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách univerzity(filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2010/2011 študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.

V predvečer slávnosti otvorenia nového akademického roka na KU dňa 27. septembra 2011 o 19.00 h sa v Aule Jána Pavla II. (Hrabovská cesta 1) uskutoční študentský spoločenský večer - koncert bratislavskej hip-hopovej formácie Regiment a a hudobnej kapely eSPé zo Sliača spojený s predstavením Poradenského centra KU a Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.

TK KBS informoval Vladimír Buzna, hovorca KU

( TK KBS, vb;jk ) 20110920013