Katolícka univerzita v Ružomberku ďakuje za zbierku na výstavbu Univerzitnej knižnice

KU Ružomberok

 RUŽOMBEROK (15. marca 2010) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ďakuje za zbierku, ktorú organizovala 31. januára Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vo všetkých farnostiach Slovenska. „Ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku by som sa chcel osobne čo najsrdečnejšie poďakovať KBS, každému diecéznemu biskupovi, kňazom i veriacim,“ píše v ďakovnom liste predsedovi KBS Mons. Stanislavovi Zvolenskému, slovenským biskupom a farnostiam rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. „Po prvýkrát v desaťročnej histórii našej univerzity sme prežili veľké veci, ktoré nám daroval Pán. Bohom vedení otcovia biskupi sa obrátili na slovenských veriacich svojím listom, prežili sme Nedeľu katolíckej univerzity a odteraz ju budeme sláviť každý rok. V túto nedeľu ste podporili najštedrejšie, ako ste mohli, stavbu univerzitnej knižnice, ktorej význam spoznáme v blízkej budúcnosti.“ 


Rektor KU podotkol, že existencia a činnosť KU je pre Cirkev na Slovensku a pre kresťanskú kultúru vecou zásadného významu. „Už teraz sa môžeme tešiť z počtu 12 533 absolventov, ktorí pracujú po celom Slovensku a ktorí vnášajú do škôl a iných pracovných prostredí dobrého ducha a profesionálny prístup. Naši absolventi majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Podľa zverejňovaných štatistík absolventi KU patria k najrýchlejšie zamestnávaným absolventom na Slovensku. Už teraz sme hrdí na to, že bolo vydaných 620 monografií, zborníkov a skrípt, že bolo zorganizovaných mnoho konferencií a sympózií nielen domácich, ale aj medzinárodných. Toto všetko je živo prítomné v slovenskej kultúre a otvára ju pre Európu i svet,“ uvádza rektor. 

Informuje zároveň, že ku dňu 11. marca dosiahla podpora univerzitnej knižnice KU zo zbierky KBS sumu 406 022 EUR. 

TK KBS informoval Vladimír Buzna, hovorca KU

( TK KBS, vb;jk ) 20100316011