Každý finančný príspevok na chod farnosti nám pomáha...Ďakujeme

režia

 Každým finančným príspevkom, ktorým prispejete na režijný chod farnost, nám pomôžete zvládnuť naše záväzky voči dodávateľom. Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli alebo sa rozhodnú prispieť a tak pomôcť našej farnosti.

Čislo účtu farnosti: SK94 5200 0000 0000 0714 5712.