Každý večer Boh požehnáva aj našu farnosť

 Každý večer o 20:00 hod. sa v našej farnosti spoločne stretávame v modlitbe sv. ruženca v našich príbytkoch. V jej závere Boh požehnáva celú našu farnosť, aby sme túto náročnú cestu zvládli s Ním. Povzbudzujeme Vás, aby sme sa  denne posilňovali modlitbou a Božím slovom.