http://www.farnostokolicne.sk

Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule

kapitula

 V sobotu 19. júna sa v katedrále sv. Martina o 10:00 hod. konala kňazská vysviacka diakonov spišskej diecézy. Počas tejto slávnosti boli za kňazov otcom biskupom Františkom Tondrom vysvätení:

Jozef Dobrovič, Klčov

Pavol Drbák, Hubová

Marek Forgáč, Spišská Nová Ves

Ján Grivalský, Spišské Hanušovce

Ján Obšitos, Košice-Furča

Marián Vrchovský, Tužina

Novokňazi po skončení slávnosti v biskupskej rezidencii dostali menovacie dekréty kaplánov do jednotlivých farností. Počas zajtrajšej nedele poprípade počas nasledujúcej budú sláviť primičnú svätú omšu vo svojich farnostiach. A od 01. júla všetci novokňazi nastúpia pre pastoračnú činnosť do jednotlivých farností. 

Je potrebné nám ďakovať za tento dar nový novokňazov. Niekedy ľudia zvykli povedať, že za novokňazským požehnaním je hodno zodrať aj topánky a tým chceli zvýrazniť jedinečnosť daru novokňaza a jeho požehnania. Táto jedinečnosť sa nám nemôže stať bežnou.

Svätý Ján Mária Vianney, nebeský patrón kňazov - oroduj za nich

 

 
replica rolex