Komplexné zreštaurovanie oltárneho triptychu sv. Martina a sv. Mikuláša z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je hotové

triptych sv. Martina

 Počas uplynulých mesiacov roku 2017 prešiel bočný oltár sv. Martina a sv. Mikuláša z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch komplexnou reštaurátorskou obnovou. Ešte v roku 2016 reštaurátori zrealizovali samotný reštaurátorský výskum bočného oltára s tzv: Návrhom na reštaurovanie, ktorý schválil Krajský pamiatkový úrad Žilina. Tento návrh zdokumentoval viacero "bežných" poškodení, avšak zároveň zistil jeden vážny problém drevnej hmoty na slávnostnej tabuľovej maľbe. 

Počas roka 2017 reštaurátorské dielne pristúpili ku komplexnej reštaurátorskej obnove tabuľových malieb z predely a archy bočného oltára. Samotný oltár pochádza z dielne Majstra z Okoličného a je datovaný r.1510. Patrí medzi dôležité a vzácne doklady neskorogotického mobiliáru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Kompozične je jednoduchší, čo však súvisí z jeho ikonografiou a bezpodmienečne neznamená nižšiu kvalitu. V interiéri kostola potom obidva celky (spolu s bočným oltárom Kristovho príbuzenstva), nielen vecne ale aj opticky a ideovo spája osobnosť fundátora. Podľa námetu ústredného výjavu otvoreného oltára je zasvätený 2 svätým biskupom, sv. Martinovi a sv. Mikulášovi. Na heraldicky dôležitejšom ľavom krídle je potom sv. pápež Gregor, vpravo doplňa celok sv. Hieronym s asketicky odhalenou hruďou.

Samotný oltárny triptych okrem slávnotného ústredného výjavu (kvôli reštaurovaniu drevnej hmoty) bol spolu s oltárom Kristovho príbuzenstva súčasťou výstavy SNG: "Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500."

Zaujímavá je aj skutočnosť, že reštaurovanie oltára sv. Martina a sv. Mikuláša bolo zrealizované počas jubilejného roka sv. Martina v našej diecéze (1700 r. od jeho narodenia). 

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.