Komplexné zreštaurovanie patronátnych lavíc z rodu Okoliscányi z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom je hotové

lavice Okoliscányi

 Presne 29.11.2016 patronátne lavice z rodu Okoliscányi opustili interiér kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, aby prešli komplexnou reštaurátorskou obnovou. Vypracovaný "Návrh na reštaurovanie" v rámci reštaurátorského výskumu ukázal, že v dávnej minulosti boli patronátne lavice z neznámych dôvodov rozpílené pričom existujúce podstavce boli už tiež zväčšej časti sekundárne. Dnes po komplexnom zreštaurovaní v roku 2017 vieme s určitosťou povedať, že patronátne lavice boli  nielen rozpílené vo dvoje ale boli aj viacmiestne. V historickom priereze lavíc sa nachádza viacero sekundárnych častí drevnej hmoty ako napríklad samotné police z vnútornej strany lavíc.

Patronátne lavice rodu z Okoliscányi sú v počte dva kusy, každá z nich trojmiestna, pričom jednotlivé miesta sú vertikálne oddelené vnútornou doskou v rovnakom tvaroslový ako samotné krajné. Dobová technika povrchovej úpravy pozostáva z dvojfarebného fládrovania v jednoduchšom prevedení.

 

Reprezentačné patronátne lavice z rodu Okoliscányi umiestnené vo svätyni kostola sv. Petra z Alkantary patria medzi dôležité doklady historizmu 18. storočia. V dobe barokizácie kostola, z ktorej pochádza aj hlavný oltár, sa pristúpilo k zaobstaraniu barokovej kazateľnice i samotných patronátnych barokových lavíc donátorov - miestnej šľachty Okoliscányi pre samotnú svätyňu kostola. 

Komplexné zreštaurovanie bolo zamerané na výmenu podstavcov patronátnych lavíc, lokálne doplnenie drevnej hmoty a obnovu dvojfarebného fládrovania.

Tento projekt finančné podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.