Lešenárska konštrukcia bola odovzdaná reštaurátorom za účelom komplexnej obnovy sväytne kostola

lešenárska konštrukcia

 Počas týchto dní (20.01.-24.01) bola montážnikmi odovzdaná celoplošná lešenárska konštrukcia stavebnému dozoru stavby "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - 2. etapa, ktorý ju následne prevzal z hľadiska bozp i stavebnotechnického riešenia.

Lešenárska konštrukcia bola postavená vo svätyni kostola za účelom reštaurátorskej obnovy zvislých a vodorovných konštrukcií, ktoré budú od budúceho týždňa spustené podľa harmonogramu prác.