Ministerstvo kultúry SR našej farnosti schválilo projekt výnimočného významu!

podpis 1.6

 Naša farnosť Okoličné sa začiatkom marca 2019 vypracovaním žiadosti zaradila medzi ďalších 50 žiadateľov do zoznamu dotačného systému Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy 2019. Koncom júna 2019 sme s našou žiadosťou "Stavebné úpravy interiéru - 2. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom" uspeli  v dvojkolovom posudzovacom procese a  tak následne sme mohli spustiť proces verejného obstáravania, ktorý sme ukončili koncom novembra 2019. V decembrových dňoch sme podpísali Zmluvu o dielo s výhercom súťaže - Združenie kostol sv. Petra z Alkantary ako aj Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 801 603 eur.

Dňa 07. januára 2020 spúšťame realizáciu projektu 2019-2021, ktorý sme pripravolali celých 5 rokov. Je zameraný na komplexné reštaurovanie interiéru svätyne a trojlodia kostola a ich modernizáciu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomuto úspechu pričinili svojou prácou, odbornosťou, obetavosťou i modlitbou.

V tichosti vlastného srdca preto vyslovme: Deo gratias

zoznam žiadateľov:

dotacie.culture.gov.sk/granty2019/zobraz_ziadosti.php