Mládežnícky letný tábor 2010

Celá HUSTÁ zostava

 Všetci sme sa snažili byť HUSTÝ ako ON a ....

 
Náš HUSTÝ tábor sme začali stretnutím sa pred kostolom v Okoličnom a objednaným autobusom sme sa premiestnili do Oravskej Polhory, kde nás čakalo uvítanie v podobe uvítacieho tanca vedúcich. V prvom dni nás toho čakalo viac než dosť, tak sme sa pustili do táborových pravidiel, zoznámili sme sa navzájom aj s prostredím, ubytovali sme sa, zahrali sme sa a hlavne sme sa oboznámili s témou tábora, ktorá nás sprevádzala počas 8 dní, ktoré sme tam boli. Každý deň sme sa snažili priblížiť k vlastnostiam Boha – zásadový, vytrvalý, kreatívny, múdry, veselý, obetavý,... S týmto všetkým samozrejme súviseli aj aktivity, ktoré sme počas tábora mali. Tvorivé dielne a v nich výroba šiltoviek (grafity), počítače a pozadia s kresťanskou hustou tematikou, tance, výroba stromčekov šťastia. Akčná hra po dedine v štýle – zorganizujte odpustovú slávnosť. Nočná hra sa niesla v znamení vtipov (keďže Boh je aj veselý) a bola poriadne dramatická J. Samozrejme nechýbal v tábore plnohodnotný a duchaplný film (Fireproof), ktorý všetkých zaujal. Takisto sme boli aj na túre pri soche Krista v Klíne. Nemohol chýbať ani výlet do Námestova, previezli sme sa loďou na Slanícky ostrov a kúpali sme sa v Oravskej Priehrade. Mali sme aj diskotéku na ktorej všetci mladí tancovali, čo bolo úžasné a zabávali sa tak, ako sa na správnych mladých patrí. Ako už v našich táboroch býva zvykom, tak nechýbal ani Boyard – stanoviská na ktorých mladých získavali kľúče za splnené úlohy, aby sa mohli dostať do minciarne a vyzbierať všetky mince v pevnosti Boyard. Počas celého tábora si mohli mladí zasúťažiť aj v dueloch – rôznych vedomostných, športových a iných súťažiach pre dvojice a mohli získať pre skupinku body, ktoré sa snažili získavať počas celého tábora. Mali sme aj jeden spoločenský večer, kedy sme si zahrali žolíka, twistera, kenta, človeče nezlob sa a meno, mesto, zviera a vec. V ďalší večer sme si opekali a pri tom sme stihli aj potancovať. V jedno popoludnie sme tiež mali turnaje, kde jedným z družstiev bolo aj družstvo vedúcich a súťažilo sa v športoch – volejbal, vybíjaná, futbal. Na konci tábora samozrejme nechýbala slávnostná večera a odovzdávanie oskarov – čo je už naša dlhoročná tradícia (tohto roku originálne odznaky s logom tábora).
Nakoľko sme kresťanský tábor, tak nechýbali ranné a večerné modlitby, sv. omše, modlitby pred a po jedle a takisto aj duchovná obnova, ktorú nám prišiel „odslúžiť“ salezián don Peter z Námestova a bola hustá J. Takisto sme mali aj súťaž na štýl biblickej olympiády, ktorá sa volala (Ne)Mudruj a odpovedaj!
Na konci tábora ešte účastníci nakrútili video, nakoľko sa mali stať po ukončení tábora Ohlasovateľmi ako ON. Všetky veci – ako kontakty pred aj po tábore, logo, hymna, videá máme zdokumentované na facebooku, nakoľko pre mladých je toto HUSTÉ. Takisto sme aj počas tábora dopĺňali facebookový profil Pána Ježiša. Na schránkach si každý z nás menil statusy.
Tábor sme ukončili spoločnou sv. omšou s táborníkmi detského tábora, ktorí začali, keď mládežníci končili a po nej sme sa objednaným autobusom vrátili domov, aby sme mohli byť hustými ohlasovateľmi jediného a pravého BOHA.
Dovolím si tvrdiť za všetkých zúčastnených a najmä za zostavu vedúcich, že tak HUSTÝ tábor sme ešte nezažili. Za 8 dní sme vytvorili spoločenstvo v ktorom jednoznačne nechýbal Boh. Preto najmä Jemu patrí veľká vďaka za tento krásny tábor a aj všetkým zúčastneným a takisto aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapríčinili, aby bol tábor taký akým bol.
Veronika Vejka Koščová