Modlitba za otca biskupa Štefana

Sečka erb

Modlitba za biskupa

 

Bože,

večný pastier veriaceho ľudu,

ty láskavo vedieš svoju Cirkev

a ustanovuješ v nej rozličné služby,

prosíme ťa

za tvojho služobníka Štefana,

ktorého si vyvolil za biskupa:

Pomáhaj mu, aby v Kristovom mene

spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ,

svätý kňaz a starostlivý pastier.

O to ťa prosíme

skrze Krista nášho Pána.

Amen.