Naša farnosť ponúka konkrétnu pomoc pre ženy v núdzi alebo týraným ženám s deťmi

niki

 Aj týmto člákom chceme prispieť pri hľadaní pomoci pre ženy v núdzi alebo týrane ženy s deťmi a to nielen v našej farnosti. V spolupráci s občianskym združením Fórum života ponúkame konkrétnu pomoc formou poskytnutia základnych životných potrieb v plnej anonymite. Pomoc sa týka pre ženy s deťmi, ktoré sú vo svojich rodinách týrané alebo pre ženy, ktoré potrebujú skutočnú pomoc (neočakávané tehotenstvo, ktoré sa ocitá v zložitej sociálnej situácii  a pod.). 

Rovnako oslovujeme všetkých, ktorí takéto ženy poznajú, aby ste pomohli týmto ženám  a spoločne sa skontaktovali buď s nami (okolicne@farnostokolicne.sk) alebo s občianskym združením Fórum života - projekt: Zachráňme životy alebo linka pomoci www.forumzivota.sk.

Život je Božím darom, ktorý si sám osebe žiada úctu a vďačnosť. Aj ten, ktorý ešte len prichádza na tento svet.

J.Tomaga

správca farnosti