Naša web stránka oslávila svoje štvrté narodeniny

narodeniny 4.

 V nedeľu (20.01.2013) webová stránka našej farnosti oslávila svoje štvrté narodeniny od svojho spustenia do mediálneho sveta. Jej filozofia spočíva v prinášaní dôležitých informácii nielen o pripravovaných aktivitách ale chce ponúknuť aj spätnú väzbu na udalosti v živote farnosti aj v tomto digitálnom priestore či už v podobe samotných článov, fotogalérií i krátkych videozáznamov. Druhou dôležitou oblasťou je informovanie návštevníkov o udalostiach zo života Cirkvi ako takej. Tieto udalosti sú automaticky priraďované k jednotlivým kategóriam ( pod každým článkom sa nachádza odkaz kategórie v zelenej verzii), takže si návštevník môže prezrieť podľa tém, ktoré ho zaujímajú. Treťou dôležitou oblasťou je priestor Rýchle linky, v ktorých sú zastúpené jednotlivé oblasti života farnosti  a Cirkvi. Slúžia na rýchle prísun informácií.

 

Návševnosť webovej stránky farnosti je za 4 roky nasledovná:

Počet návštev: 115 056

Počet IP adries: 55 329

Počet prečítaných stránok: 448 724

Každý návštevník si priemerne prečítal 3,9 článku v priemernom čase 3:21 min.

 

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí vstupujú do mediálneho sveta dnešnej doby a otvoria si náš portál. Veríme, že Vás Vaša návšteva u nás obohatí v rôznych oblastiach života. Tvorcom nášej web stránky prajeme Božie požehnanie do ich práce, vnímaného ducha a poslušnú informačnú techniku.