Nedeľa Dobrého Pastiera

buon pastore

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier

prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.

Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej

milosti na našich duchovných pastierov.

Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše

posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje

srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje

sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade

pracujú pre spásu nesmrteľných duší.

Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi

podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš

súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu

večného života. Amen.