Nový obraz L.Mattyasovszkého v našom múzeu

obraz Mattyasovszky

24. marca 2012 sme v našom farskom múzeu Ladislava Mattyasovszkého nainštalovali vzácny obraz, ktorý zobrazuje podobizeň nitrianskeho biskupa Ladislava Mattyasovszkého. Tento obraz pochádza z nitrianskej biskupskej kúrie. Diecézny nitriansky biskup Viliam Judák vyhovel žiadosti  nášho otca biskupa Štefana a daroval spišskému biskupstvu obraz L. Mattyasovszkého, ktorý má svoje expozičné miesto práve  v našom múzeum. Obraz tak priamo prináša umelecky ale aj historicky kus dejín nitrianskeho biskupstva, ktoré sa dotýkajú aj nás.

Preto ďakujeme obom otcom biskupom za prejavenú priazeň. A tak opäť kláštorný komplex v Okoličnom je opäť o niečo vzácnejší nielen v umeleckej podobe ale aj duchovnej.

Za toto Božie požehnanie patrí Bohu vďaka.