Oficiálna hymna Svetových dní mládeže 2011

 Španielsko (9. novembra, RV) - Pevní vo viere – to je názov oficiálnej hymny Svetových dní mládeže 2011, ktoré sa budú konať v r. 2011 v Madride . Túto pieseň, inšpirovanú slovami sv. Pavla: „zakorenení v Kristovi, na ňom postavení, pevní vo viere (Kol 2, 7)“, za hymnu vybral Svätý Otec. Práve v hlavnom meste Španielska bola včera večer prvýkrát odohraná Mládežníckym orchestrom Madridu a zaspievaná zborom El Escorial. Hymna bude mať tri oficiálne verzie: liturgickú, inštrumentálnu – pre veľké zbory a ľudovú – sprevádzanú gitarou. Melódiu hymny skomponoval skladateľ a kňaz Enrique Vázquez Castro, slová napísal Mons. César Franco, pomocný biskup Madridu. 

 

zdroj: www.radiovaticana.org