Opäť čierny dym, Cirkev naďalej v očakávaní

vaticano -piazza II.

 Druhý čierny obláčik dymu dnes o 11.38 hod. oznámil svetu, že ani dnešné dve dopoludňajšie hlasovania kardinálov nerozhodli o novom nástupcovi sv. Petra. Nebola dosiahnutá dvojtretinová väčšina hlasov, potrebná k voľbe pápeža. Kardináli voliči pokračujú v hlasovaní popoludní dvoma voľbami. V prípade, že pápeža zvolia, biely obláčik dymu by sme mohli očakávať medzi 17.30 až 18.00 hod. V prípadne, že sa nezhodnú na mene novej hlavy Katolíckej cirkvi počtom hlasov 77, môžeme očakávať opäť čierny dym, a to okolo 19.00 hod., teda po druhom popoludňajšom skrutíniu. zdroj: www.radiovaticana.org