Osobný sekretár pápeža Františka k 1. výročiu pontifikátu

Francesco con Xuereb

 Vo štvrtok 13. marca si pripomenieme prvé výročie zvolenia Jorgeho Bergoglia za pápeža. Medzi najbližších pracovníkov Svätého Otca Františka patril počas tohto obdobia aj jeho osobný sekretár Mons. Alfred Xuereb, ktorý bol nedávno vymenovaný za generálneho sekretára pre Ekonomický sekretariát Vatikánu. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas tak porozprával o dvanástich intenzívnych mesiacoch v blízkosti pápeža Františka. Ako Mons. Xuereb tvrdí, zo začiatku pre neho nebolo jednoduché opustiť pápeža Benedikta XVI., po boku ktorého pracoval päť rokov, a ktorého po odstúpení sprevádzal aj do Castel Gandolfa. Nový pápež však začal svoju službu a potreboval pri sebe nevyhnutne sekretára, ktorý by sa vyznal vo vatikánskych reáliách. Prvé stretnutie s pápežom Bergogliom sa nieslo v priateľskej atmosfére, nechýbal ani jeho zmysel pre humor: „Nechal ma vojsť do svojej pracovne... mal v ruke list a vážnym tónom mi povedal: «Nuž, máme tu problém, ktosi tu o Vás nehovoril veľmi dobre!» Onemel som, ale potom som pochopil, že išlo o list, ktorý mu pápež Benedikt zaslal, aby ho informoval, že ma uvoľňuje a že ma teda môže povolať do svojej služby. Pápež Benedikt bol v tomto liste natoľko láskavý, že vymenoval všetky moje silné stránky.“Nebol to však len humor, čím prekvapil pápež František svojho nového sekretára, postupne sa vynárali aj ďalšie povahové črty: Jeho odhodlanie. Presvedčenie, o ktorom som si istý, že mu je dané od Najvyššieho, pretože je človekom hlboko duchovným, ktorý v modlitbe hľadá inšpiráciu od Boha. Tak to vraj podľa jeho slov bolo aj v prípade návštevy ostrova Lampedusa. Pápežovi neprestajne počas návštevy kaplnky prichádzala na um myšlienka osobnej návštevy tamojších ľudí, stroskotancov. „Keď pochopil, že mu prichádza na myseľ častejšie, bol si istý, že si to tak Boh praje. Uskutočnil ju, hoci nebolo veľa času na jej prípravu. Rovnakú metódu používa, keď si vyberá ľudí, ktorých povoláva, aby s ním úzko spolupracovali,“ tvrdí pápežov osobný sekretár, ktorý v ňom vidí misionára šíriaceho evanjelium, volajúceho k sebe „zástupy ľudí, tých, ktorí sa možno cítia stratenými, s úmyslom priviesť ich k podstate evanjelia. Stal sa, tak povediac, farárom celého sveta a povzbudzuje tých, ktorí sa cítia vzdialení od Cirkvi, aby sa vrátili s istotou, že v Cirkvi nájdu svoje miesto. V klerikalizme a v kazuistike vidí silné prekážky pri snahe o to, aby sa všetci cítili milovaní Cirkvou, ňou doprevádzaní. Avšak farári a kňazi nám takmer dennodenne hovoria o tom, koľko ľudí sa vrátilo ku spovedi a k praktizovaniu viery vďaka povzbudeniu pápeža Františka, osobitne, keď nám pripomína, že Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní“Mons. Xuereb v rozhovore hovorí aj o slabostiach pápeža Františka, ktoré možno navonok nebadať: Ako ste si mohli všimnúť, venuje osobitnú pozornosť chorým, a to preto, že v nich vidí telo trpiaceho Krista. Úplne pri tom zabúda na svoje súženie. Napríklad v prvých mesiacoch pontifikátu mával silné bolesti kvôli ischiasu, ktorý sa začal opäť prejavovať. Lekári mu odporučili, aby sa nezohýnal, ale on, keď sa ocitá pri chorých na vozíku alebo pri nemohúcich deťoch v kočiaroch, skláňa sa k nim a dáva im pocítiť svoju blízkosť.“ Mons. Xuereb tak pripomína aj eucharistickú slávnosť v rímskej väznici pre mladistvých, kde počas Zeleného štvrtka Svätý Otec umýval nohy dvanástim mladým, a to aj napriek bolesti, ktorú pociťoval.Pápež František sa zdá byť neúnavným, vzhľadom na počet stretnutí, audiencií, na každodenný pestrý program. Podľa jeho osobného sekretára nestráca ani minútu: „Neúnavne pracuje. A keď má pocit, že potrebuje na chvíľku pauzu, nie je to o tom, že zatvorí oči a nič nerobí: sadne si a modlí sa ruženec. Myslím si, že sa pomodlí aspoň tri ružence denne. Povedal mi: «Toto mi pomáha odpočinúť si.» Potom opäť začína, pokračuje v práci. Prijíma jedného človeka za druhým: personál na vrátnici u sv. Marty je toho svedkom.“


Obohatením súčasného pontifikátu je podľa Mons. Xuereba aj vzťah pápeža Františka so svojím predchodcom, založený na skutočnom bratstve. Len prednedávnom v jednom z rozhovorov uviedol, že s ním konzultuje niektoré záležitosti, prosí o radu. „Bola by to veľká strata nečerpať z tak veľkého zdroja múdrosti a skúseností,“ pokračuje pápežov sekretár. Svätý Otec niekoľkokrát zdôraznil, že mať Benedikta XVI. vo Vatikáne je ako mať doma svojho starého otca, mať v dome múdrosť. Už od začiatku v ňom Bergoglio videl „neoceniteľný dar“.„Príznačná bola napríklad skutočnosť, že si chcel pokľaknúť v kaplnke v Castel Gandolfe nie na svoje kľačadlo, ale vedľa pápeža Benedikta. Potom si rovnako prial jeho prítomnosť na inaugurácii sochy sv. Michala archanjela vo Vatikánskych záhradách a presvedčil ho, aby sa zúčastnil na konzistóriu pre nových kardinálov. Je to prítomnosť, ktorá obohacuje pontifikát pápeža Františka,“ uviedol Mons. Alfred Xuereb v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/osobn%C3%BD_sekret%C3%A1r_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_1._v%C3%BDro%C4%8Diu_pontifik%C3%A1tu/slo-780325
Vatikánskeho rozhlasu