Pán naozaj vstal z mŕtvych! Milostiplné Veľkonočné sviatky Vám prajeme a vyprosujeme!