Pápež František na prvej návšteve farnosti rímskej diecézy

Francesco in roma

 Svätý Otec František dnes, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, slávil svätú omšu vo farnosti sv. Alžbety a Zachariáša na severe Ríma. Išlo o jeho prvú návštevu farnosti na území rímskej diecézy od začiatku jeho pontifikátu. Počas svätej omše prijalo z rúk Svätého Otca prvé sväté prijímanie šestnásť miestnych detí. Ešte predtým sa pápež František v homílii prihovoril veriacim a pozval ich k radostnej dôvere v ustavičnú pomoc Panny Márie. Deťom zároveň pútavým spôsobom priblížil tajomstvo a lásku Najsvätejšej Trojice: Drahí bratia a sestry,

slová pána farára mi pripomenuli jednu peknú vec v súvislosti s Pannou Máriou. Len čo prijala anjelovo zvestovanie, že sa stane Ježišovou Matkou, i správu, že jej príbuzná Alžbeta čaká dieťa – ako hovorí evanjelium – ponáhľala sa k nej. Nečakala. Nepovedala: „Teraz som ja tehotná, musím sa starať o svoje zdravie. Moja príbuzná má dobré priateľky, snáď jej pomôžu.“ Niečo vycítila a ponáhľala sa. Je pekné takto myslieť na Pannu Máriu, na našu Matku, ktorá sa ponáhťa, pretože vo vnútri má toto: pomôcť. Ide pomáhať, nejde kvôli tomu, aby sa chválila pred príbuznou a hovorila: „Počuj! Teraz rozkazujem ja, pretože som Božou Matkou!“ Nie, toto neurobila. Išla pomáhať! Panna Mária je vždy taká. Je našou Matkou, ktorá sa vždy ponáhľa, keď ju potrebujeme. Bolo by nádherné pridať do litánií k Panne Márii i takéto zvolanie: „Pani, ktorá sa ponáhľaš, oroduj za nás!“ Ona sa vždy ponáhľa, nezabúda na svoje deti. Tento fakt nám prináša istotu, že vždy máme po našom boku túto mamu. V živote sa lepšie kráča vtedy, keď je nám mama nablízku. Myslime na túto milosť od Panny Márie, na túto milosť, ktorú nám dáva tým, že je nám stále blízka a nenecháva nás čakať. Vždy! Je tu preto, aby nám pomohla – dôverujme! Panna Mária sa kvôli nám vždy ponáhľa. Zároveň nám pomáha dobre chápať Boha, Ježiša, dobre pochopiť Ježišov život, Boží život, porozumieť, kto je Pán, aký je Pán, kto je Boh. Vás, deti, sa pýtam: „Kto vie, kto je Boh?“ Dvihni ruku. Povedz. Aha! Stvoriteľ neba a zeme. A koľko je Bohov? Jeden? Mne však povedali, že sú traja! Otec, Syn a Duch Svätý. Ako to vysvetlíme? Je jeden alebo sú traja? Jeden! A ako vysvetlíme, že jeden je Otec, ďalší je Syn a ďalší Duch Svätý? Výborne! Sú traja, tri osoby v jednom. A čo koná Otec? Otec je počiatkom, Otcom, ktorý všetko stvoril, stvoril nás. Čo robí Syn? Čo robí Ježiš? Kto vie povedať, čo robí Ježiš? Miluje nás. A ďalej? Prináša nám Božie slovo! Ježiš prichádza, aby nás učil Božiemu slovu. To je nádherné. A ešte? Čo robil Ježiš na Zemi? Spasil nás! Ježiš prišiel, aby za nás položil svoj život. Otec tvorí svet, Ježiš nás zachraňuje. A čo robí Duch Svätý? Miluje nás. Dáva nám lásku! Všetci spoločne, deti: Otec nás všetkých stvoril, stvoril svet, Ježiš nás zachraňuje a Duch Svätý nás miluje. Toto je kresťanský život: hovoriť s Otcom, hovoriť so Synom a hovoriť s Duchom Svätým. Ježiš nás spasil, a zároveň kráča spolu s nami v našom živote. A ako s nami kráča? Pomáha nám, vedie nás a učí nás kráčať vpred. A dáva nám aj silu kráčať. Podporuje nás v ťažkostiach. Aj v školských povinnostiach, však? Ježiš je stále s nami. Posilňuje nás. Ako? Vo svätom prijímaní nás posilňuje, práve tam nám pomáha a dáva nám silu. Prichádza k nám. Možno sa opýtate, koľko sily nám dá kúsok chleba. Je to chlieb? Áno, ale tento chlieb na oltári je chlebom alebo nie? Zdá sa, že áno. A zároveň nie. Čo je to teda? Je to Ježišovo telo. Ježiš prichádza do nášho srdca. Myslime na to všetci: Otec nám dal život, Ježiš nám dáva spásu, sprevádza nás, vedie, podporuje, učí. Duch Svätý nás miluje a dáva nám lásku. Týmto spôsobom myslime na Boha a prosme Pannu Máriu, našu Matku, vždy pripravenú ponáhľať sa nám pomôcť, aby nás naučila dobre pochopiť, aký je Boh: aký je Otec, aký je Syn a aký je Duch Svätý. Nech sa tak stane. 
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/26/
Vatikánskeho rozhlasu