Pápež František: Nie je problém, že sme hriešnici, ale že sa nenecháme premieňať stretnutiami s Kristom

capella in casa di Marta I.

  Syntéza dnešnej homílie pápeža Františka by sa dala zhrnúť do konštatovania, že nie je problém v tom, že sme hriešnici, ale že sa nenecháme premieňať v lásku pri stretnutí s Kristom. Na svätej omši v Dome sv. Marty sa v piatok 17. mája zúčastnili niektorí zamestnanci Vatikánskych múzeí. V centre krátkej meditácie, ktorú Svätý Otec prítomným ponúkol, bolo evanjelium, v ktorom sa vzkriesený Ježiš trikrát pýta Petra, či ho miluje. Je to dialóg lásky medzi Pánom a jeho učeníkom, povedal pápež a pripomenul príbehy ďalších stretnutí Petra a Ježiša, počnúc prvým „Nasleduj ma!“ Potom stretnutie, pri ktorom dostal nové meno Kéfas, znamenajúce nové poslanie a hoci Peter nič nechápal, poslanie zostáva. Potom, keď Peter vyzná Krista ako Božieho Syna a vzápätí povie «nie» ceste kríža, mu Ježiš povie «Choď preč, satan!» a on prijíma toto poníženie. Peter – ako povedal pápež – bol často presvedčený, že je dobrý, v Getsemanskej záhrade je ohnivý a vezme meč, aby bránil Ježiša, ale potom ho trikrát zaprie. A keď sa Ježiš na neho pozrie tým krásnym pohľadom, Peter zaplače. V týchto stretnutiach s Ježišom dozrieva Petrova duša, Petrovo srdce, dozrieva v láske. Takže keď Peter počuje, že sa ho Ježiš trikrát pýta «Šimon, syn Jánov, miluješ ma?», zahanbí sa, pretože si spomenie nato, keď trikrát povedal «nepoznám ho»: 

 „Peter bol zarmútenýže sa ho už tretíkrát pýta «Miluješ ma?». Táto bolesťto zahanbenie ... Taký veľký mužPeter... a hriešnik

Ale Pán mu dal pocítiťjemu aj námže sme hriešnici, všetci sme hriešniciProblém nie je v tomže sme hriešnici. Problém je, že neľutujeme hriech, nehanbíme sa zatočo sme urobiliToto je problémPeter  tento pocit previnenia, zahanbeniato je pokoravšakPetrov hriech má dočinenia s veľkým srdcomktoré Peter mal, a ktoré ho dovádza k stretnutiu s Ježišom a k radosti z odpustenia.“ 


Pán nezabúda na svoj ​​sľub, keď povedal «Ty si skala» a teraz hovorí «Pas moje ovce» a odovzdáva svoje stádo hriešnikovi: „Ale Peter bol hriešniknie však mravne skazený. Hriešnici, áno to sme všetciale nie skazeníPoznal som kňaza, ktorý bol dobrým farárom; a keď bol vymenovaný za biskupa, pociťoval zahanbeniepretože sa necítil hodenmal z toho duchovné mukyŠiel za spovedníkom.Spovedník si ho vypočul a povedal: ‚Ale neboj saAk tak veľkého hriešnika Petra urobil pápežom, choď do toho!‘ Pretože Pán je takýPán nám dáva dozrieť cez mnohé stretnutia s ním, aj s našimi slabosťamis našimi hriechmi, keď si ich uznáme.“ Peter sa skutočne nechá tvárniť pri mnohých stretnutiach s Ježišom, a to pomáha nám všetkým, povedal Svätý Otec, pretože sme na rovnakej ceste. Peter je veľký nie preto, že je dobrý, ale preto, že je šľachetný, má šľachetné srdce, a to ho privedie až k slzám, k tej bolesti, k tomu zahanbeniu a aj k jeho poslaniu dohliadať na stádo: „Prosme dnes Pánaaby nám tento životný príklad mužaktorý sa neustále 

stretáva s Pánom 

a Pán ho očisťujeumožňuje mu prostredníctvom týchto stretnutí dozrievaťpomáhal napredovať

vyhľadávať Pána a stretnutia s ním. Ale viac než totoje dôležité dovoliť Pánovi stretnúť sa s nami. On nás vždy hľadá, on je vždy blízko, ale my často pozeráme na inú stranu, pretože nechceme s ním hovoriť. Nechceme, aby sa Pán s nami stretol . Stretnúť sa s Pánomale čo je dôležitejšiedovoliť Pánovi, aby sa s nami stretol, to je milosťTo je milosť,ktorej nás učí PeterVyprosujme si dnes túto milosť. Nech sa tak stane.“ 
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2013
Vatikánskeho rozhlasu