Pápež František o znečistení mediálneho ovzdušia

optika

 Vatikán 22. marca – Hľadajte pravdu, dobro a krásu. Tak dnes Svätý Otec povzbudil členov talianskej asociácie Corallo, ktorá združuje lokálne rádiá a televízie. Vopred pripravený text príhovoru im pápež nechal rozdať a následne sa venoval témam ako je úloha médií či nástrahy, ktorým musia prevádzkovatelia komunikačných služieb čeliť. Hovoril tiež o pokušení klerikalizmu u laikov, pričom vychádzal z apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium a poukázal tiež na rovnosť všetkých veriacich v Cirkvi. Ďalej sa znova vrátil k téme „hriechov médií“. Za najväčšie označil tie, ktoré prispievajú k šíreniu klamstiev, a to predovšetkým dezinformáciu, ohováranie a nactiutŕhanie. „Od týchto troch hriechov, prosím vás, utečte,“ vyzval prítomných zástupcov lokálnych médií. V rozdanom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že médiá sú povolané k tomu, aby venovali pozornosť témam dôležitým pre život ľudí, rodín a spoločnosti, a to „nie bulvárnym spôsobom, ale zodpovedným, s úprimným zanietením pre spoločné dobro a pravdu“. Pripomenul aj ľudskú kvalitu a etiku práce novinárov. „Môžete pomôcť vybudovať to, čo pápež Benedikt XVI. nazval zdravým «ekosystémom» , teda prostredie, ktoré dokáže vytvoriť rovnováhu medzi tichom, slovom, obrazmi a zvukmi,“ napísal novinárom Svätý Otec. Na mysli mal formy istého druhu „znečistenia“ pôsobiaceho aj v médiách, na ktoré si podľa neho diváci i poslucháči zvykli. „Je potrebné nechať plynúť čistý vzduch, aby ľudia mohli slobodne dýchať, a ktorý dodá kyslík mysli aj duši,“ pripomenul pápež. 
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/22/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_o_zne%C4%8Disten%C3%AD_medi%C3%A1lneho_ovzdu%C5%A1ia/slo-784012
Vatikánskeho rozhlasu