Pápež František zablahoželal slovenským jubilantom

erb vaticano II.

 Jeho Eminencii pánovi kardinálovi Jozefovi TomkoviZ príležitosti 90. výročia Vášho narodenia chcem Vám vyjadriť srdečné blahoprianie. Pripájam sa k radosti tých, čo sú vám blízki pri vzdávaní vďaky Pánovi za dary, ktoré Vám poskytol počas Vašej dlhej a plodnej služby. Prejavujem živé ocenenie Vášho horlivého nasadenia, ktoré ste vynaložili v službe evanjelia a Svätého stolca. Na materský príhovor Panny Márie vzývam pre Vašu osobu nové vyliatie nebeských darov a zo srdca Vám udeľujem osobitné apoštolské požehnanie, ktoré rád rozširujem na osoby Vám milé.pápež František


Vatikán 1. marca 2014

Jeho Excelencii Mons. Alojzovi Tkáčovi, emeritnému košickému arcibiskupoviPri príležitosti Vašich 80. narodenín Najvyšší Veľkňaz sa pripája k radostnej oslave s tými najlepšími žičeniami a vzdáva spolu s Vami vďaky Pánovi za hojné dary, preukázané počas dlhých rokov služby Božiemu ľudu. Na materský príhovor Panny Márie, Kráľovnej apoštolov vyprosujem hojnosť milosti a ochotne udeľujem osobitné apoštolské požehnanie Vám aj Vašim drahým.kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Jeho Svätosti


Vatikán 24. februára 2014
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/02/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_zablaho%C5%BEelal_slovensk%C3%BDm_jubilantom/slo-777875
Vatikánskeho rozhlasu