Pápež prijal na audiencii 7-tisíc cirkusantov a putovných divadelníkov + video

papa con circus

Dať zamestnancom putovných divadiel najavo, že Cirkev na nich nezabudla, hoci sú často nútení žiť v podmienkach marginalizovaných skupín spoločnosti. Toto je jedným z dôvodov audiencie, na ktorej dnes Svätý Otec prijal v Aule Pavla VI. asi 7-tisíc cirkusantov, žonglérov, pouličných umelcov, kapelníkov a ďalších ľudí z tohto kultúrneho sektora, pochádzajúcich z niekoľkých krajín Európy, ale aj z Ruska a USA. Audiencia u pápeža Benedikta XVI. bola vyvrcholením ich púte pri príležitosti Roka viery, ktorá sa začala včera svätou omšou v Bazilike sv. Petra; celebroval ju kardinál Antonio Maria Veglió, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorá podujatie organizuje v spolupráci s nadáciou Migrantes pri Konferencii biskupov Talianska a ďalšími asociáciami tohto zábavno-umeleckého odvetvia spoločnosti. Po svätej omši v piatok večer pokračovali exhibície na niekoľkých rímskych námestiach. V sobotu ráno sa divadelné, hudobné a artisticko-cirkusantské skupiny presunuli v estrádnom sprievode od Anjelského hradu k Námestiu sv. Petra. Tu sú počas dvoch dní inštalované tri symboly putovného divadelníctva – kolotoč, cirkusový stan a bábkové divadlo. Svätý Otec v príhovore s nadšením privítal všetkých, ktorí prišli v takom hojnom počte, aby sa stretli s Petrovým nástupcom a vyjadrili radosť z toho, že sú kresťania a patria k Cirkvi: 

Čím sa nadovšetko vyznačuje vaša veľká rodinaje schopno používať výnimočné a špecifické výrazové prostriedky vášho umenia.Veselosť predstavení, osviežujúca radosť žonglérskych kúskov

pôvab choreografií, rytmus hudby tvoria skutočne spôsob komunikácie, ktorá umožňuje vstúpiť do bezprostredného dialógu s malými a veľkými

vzbudzovať pocity pokojaradosti a harmóniePestrosťou vašichprofesií a originalitou exhibícií dokážete udivovať, vzbudzovať obdiv a ponúkať príležitosti pre oslavu a zdravé pobavenie, obveselenie. Vážení priateliavychádzajúc z týchto charakteristík ste povolaní vám vlastným spôsobom vydávať svedectvo o tých hodnotáchktoré súčasťou vašej tradícieláska k rodinepozornosť voči maličkým, starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutímvzťah k chorým avysoké docenenie bohatstva skúseností starších ľudíVo vašom prostredí sa udržiava nažive dialóg medzi generáciamivýznampriateľstvazmysel pre tímovú prácuPrijatie a pohostinnosť sú vám naozaj vlastnérovnako ako pozornosť v reagovaní nanajautentickejšie túžbynajmä mladšej generácie

Vaše povolanie vyžaduje odriekania a obety

zodpovednosť a vytrvalosťodvahu 

veľkorysosť – cnostiktoré dnešná spoločnosť nie vždy dokáže oceniť, ktoré však napomáhajú formovať vo vašej veľkej rodine celégenerácie.“


Svätý Otec ďalej hovoril o mnohých problémoch spojených s putovným spôsobom života, týkajúcich sa podmienok cestovania, ale ja vzdelávania detí týchto umelcov, hľadania vhodných miest pre predstavenia, oprávnení na vystúpenia, povolení k pobytu. Vyjadril nádej, že verejné inštitúcie uznajú sociálnu a kultúrnu funkciu putovného divadelníctva a angažujú sa v prospech ochrany tohto sektora spoločnosti: Povzbudzujem vás aj občiansku spoločnosť k prekonaniu predsudkov a opätovnému neustálemu hľadaniu možností pre zaradenie sa do miestnych podmienok

Drahí bratia a sestryCirkev víta a oceňuje vaše úsilie, ktorým poukazujete na vernosť tradíciám, v ktorých právom s hrdosťou pokračujete. Ona sama, podobne ako vy, je pútničkou v tomto svete a pozýva vás k účasti na jej božskom poslaní prostredníctvom vašej každodennej práceDôstojnosť každej ľudskej osoby je vyjadrená aj cez čestné a bezplatné predvádzanie profesijných zručnostíbez toho, aby ste sa nechali ovplyvniť ekonomickým ziskomTak aj vykeď sa sústreďujete na kvalitu svojich výkonov a predstavení

nezabudnite na hodnoty evanjelia, cez ktoré môžete aj naďalej ponúkať mladšej generácii nádej a 

povzbudenie,ktoré potrebujúa to najmä pri konfrontácii s ťažkosťami životapokušením k beznádeji, uzatváraním sa do pesimizmuneschopnosťou vnímať krásu života.“ 


V závere príhovoru umelcom, artistom a hercom putovných divadiel Svätý Otec zopakoval slová, ktoré vyslovil na začiatku svojho pontifikátu: Nie je nič krajšienež sa nechať zasiahnuť evanjeliomKristomNie je nič krajšieako ho poznať a hovoriť s ostatnými onašom priateľstve s ním. (...) 

Iba v tomto priateľstve sa skutočne prejaví veľký potenciál ľudských schopností. Iba v tomto priateľstvemôžeme zakúsiť to, čo je krása a čo oslobodzuje.“ (Homília zo svätej omše na začiatku pontifikátu Benedikta XVI. 24. apríla 2004). Prítomných uistil o blízkosti Cirkvi, ktorá zdieľa ich cestu a všetkých zveril pod ochranu Panny Márie, aby ich sprevádzala v každom okamihu života.  video: www.youtube.com/watchzdroj: www.radiovaticana.org

zdroj foto: www.tvnoviny.sk