Pápežov rozhovor pre taliansky denník: Som normálnym človekom

corierre della sera

  Taliansko 5. marca - Pred blížiacim sa prvým výročím zvolenia pápeža Františka priniesol taliansky denník Corriere della Sera v dnešnom vydaní dvojstranové interview so Svätým Otcom. Pri stretnutí v Dome sv. Marty šéfredaktor Ferruccio de Bortoli položil pápežovi spektrum otázok. Okrem riadenia a obnovy Rímskej kúrie či vzťahu s emeritným pápežom, sa otázky týkajú aj telefonických kontaktov s ľuďmi, spojenia s rodnou Argentínou či prvých lások Jorgeho Bergoglia. Pápež František sa stručne vyjadruje aj k svojim postojom v záležitostiach bioetiky, manželstva a rodiny, hovorí o mieste ženy v Cirkvi. Odmieta ideologické interpretácie svojich myšlienok, rovnako ako vytváranie mýtov o jeho osobe, obrazy supermana a iné nálepky, ktoré mu dávajú médiá.„Vykresľovať pápeža ako istý druh supermana, ako nejakú hviezdu, mi pripadá urážlivé. Pápež je človek, ktorý sa smeje, plače, spí spokojne a má priateľov ako všetci. Je normálnym človekom,“ hovorí pápež František. Svoju vlasť sa chystá navštíviť najskôr o dva roky, keďže jeho najbližšie cesty povedú na iné kontinenty: Teraz musím ísť do Svätej zeme, do Ázie a potom do Afriky.“ Na otázku, prečo sa doteraz menej vyjadroval k Európe, odpovedá, že zatiaľ nebola príležitosť hovoriť špeciálne o Európe, ale tá príležitosť príde.Na margo príspevku kardinála Waltera Kaspera, ktorý na konzistóriu vyvolal širokú diskusiu medzi kardinálmi, okrem iného poznamenal, že text bude zakrátko publikovaný v nemčine. Svätý Otec odpovedá aj na otázky spojené so sociálnou problematikou. Pri téme chudoby odmieta idealizáciu problému. Marxistickú ideológiu jasne označuje za pomýlenú. Globalizácia podľa neho nesmie viesť k uniformite myslenia. Pápež v rozhovore tiež vyzdvihuje teologické bohatstvo pravoslávia a hovorí o svojom záujme o Čínu a jej ľud.Na otázku o vzťahu so svojím predchodcom, konkrétne, či už niekedy požiadal Benedikta XVI. o radu, Svätý Otec odpovedá:

„Áno. Emeritný pápež nie je nejakou sochou v múzeu. Je to inštitút. Neboli sme na to zvyknutí. Pred šesťdesiatimi alebo sedemdesiatimi rokmi emeritný biskup nejestvoval. Prišlo to po Koncile. Dnes je to inštitút. Rovnako sa to musí stať s emeritným pápežom. Benedikt je prvý a možno budú ďalší. Nevieme. On je diskrétny, ponížený, nechce ruš. Hovorili sme o tom a spoločne sme sa rozhodli, že by bolo lepšie, keby sa vídaval s ľuďmi, vychádzal a zúčastňoval sa na živote Cirkvi. Raz sem prišiel na požehnanie sochy sv. Michala archanjela, potom na obed v Dome sv. Marty, a po Vianociach som ho pozval zúčastniť sa na konzistóriu, a on to prijal. Jeho múdrosť je darom Božím. Niekto by mohol chcieť, aby sa utiahol do nejakého benediktínskeho kláštora ďaleko od Vatikánu. Ja som myslel na starých rodičov, ktorí svojou múdrosťousvojimi radami posilňujú rodinu a nezaslúžia si, aby skončili v nejakom domove dôchodcov.“ (Zdroj: Corriere della Sera)
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/05/p%C3%A1pe%C5%BEov_rozhovor_pre_taliansky_denn%C3%ADk:_som_norm%C3%A1lnym_%C4%8Dlovekom/slo-778751
Vatikánskeho rozhlasu