Pavol Strauss - človek pre nikoho - človek pre všetkých

Pavol Strauss-plagát

Výstava je venovaná storočnici mikulášskeho rodáka, chirurga a spisovateľa MUDr. Pavla Straussa (30.8.1912 – 3.6.1994). Predstavuje dramatické životné osudy a literárne dielo originálnej osobnosti slovenskej literatúry a kresťanskej kultúry, ktorá nie je verejnosti veľmi známa. V Liptovskom Mikuláši, kde žil do svojich tridsiatich dvoch rokov, ho pripomína pamätná tabuľa pri vchode do nášho múzea (pôvodného kuxovsko-straussovského domu) i ulica v Palúdzke.

 

MUDr. Pavol Strauss zasvätil svoj život chirurgii, literatúre a hudbe. Bol konvertitom zo židovstva a celý život sa otvorene hlásil ku katolíckej cirkvi. Nestratil pri tom pocit spolupatričnosti so svojimi predkami, neprestával hľadať paralely medzi kresťanstvom a židovstvom. Medicínu vyštudoval vo Viedni a Prahe, ako lekár pôsobil v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Bratislave a Skalici. Miesto primára chirurgického oddelenia a riaditeľa skalickej nemocnice musel v roku 1956 opustiť, napriek vysokej odbornosti, morálnemu kreditu a obľube medzi pacientmi. Vtedajšie mocenské orgány ho preložili do Nitry, ale len ako ambulantného chirurga. V Nitre našiel s rodinou druhý domov. Roky socializmu prežil v pozícii degradovaného lekára a umlčaného autora. S výnimkou obdobia Pražskej jari nemohol publikovať. Nevydaných rukopisov mal plné zásuvky. Pritom sa Pavol Strauss nepovažoval za spisovateľa, len za píšuceho lekára a človeka pre nikoho, ktorý nevyhovoval žiadnemu režimu.

 

Až po novembri 1989, na sklonku života sa osemdesiatročný Pavol Strauss opätovne dožil zaslúženej pozornosti a ocenenia. Začali vychádzať jeho diela, získal viacero ocenení. Prezident republiky udelil v roku 2010 MUDr. Pavlovi Straussovi in memoriam vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry.

 

Výstavu sme pripravili v spolupráci so Spolkom priateľov MUDr. Pavla Straussa, ktorý má oficiálne sídlo v našom múzeu. Poďakovanie patrí predovšetkým rodine MUDr. Pavla Straussa, jeho synovi MUDr. Jozefovi Straussovi s manželkou Zuzanou za zapožičané rodinné fotografie a predmety z pozostalosti Pavla Straussa (už v roku 2008 múzeu venovali jeho nábytok a knižnicu). Oceňujeme aj ochotu pracovníkov Slovenskej národnej knižnice v Martine a Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši zapožičať knižné vydania diel Pavla Straussa. Prezentovať sme tak mohli prevažnú časť jeho tvorby.

 

Výstavné panely s fotografiami a textami, vitríny s predmetmi a knihami, štylizovaná pracovňa s knižnicou predstavujú  MUDr. Pavla Straussa  ako vzdelaného, hlboko veriaceho človeka, ktorý počas vojny viackrát ušiel istej smrti, aj ako vynikajúceho lekára, básnika, spisovateľa, prekladateľa, klaviristu, ale tiež v kruhu rodiny a medzi priateľmi.

 

K výstave, ktorá potrvá do 9. januára 2013, vydalo Múzeum Janka Kráľa publikáciu PAVOL STRAUSS  –  ČLOVEK PRE NIKOHO – ČLOVEK PRE VŠETKÝCH. Je v poradí štvrtým titulom edície Postavy mikulášskych dejín

 

Mgr. Iveta Blažeková

Viac na www.pavolstrauss.sk/zdroj textu: www.mikulas.sk

zdroj foto: J.Rybák