Po Madride bude hostiteľom SDM 2013 Rio de Janeiro

sdm logo

Vatikán/Španielsko (21. augusta, RV) – Svetové dni mládeže 2011 sa skončili, putovný kríž SDM prevzali mladí Brazílčania. Letisko Cuatro Vientos v Madride s dvoma miliónmi mladých, s im vlastnými prejavmi radosti, napriek únave z prebdenej noci a nepriazni počasia počas včerajšej vigílie, bolo dnes ráno zaliate slnkom. Tesne pred začiatkom eucharistickej slávnosti, ktorá bola vyvrcholením a ukončením Svetových dní mládeže 2011, si mladí „zopakovali“ hlboké a podmaňujúce silencium, aby sa pripravili na stretnutie s Pánom. Po úvodných slovách arcibiskupa Madridu kardinála Rouca Varelu na začiatku svätej omše, na ktorej bol prítomný aj kráľ Juan Carlos de Borbone a kráľovná Sofia, pozdravil mladých Svätý Otec a empaticky poznamenal: Mnoho som na vás myslel. Dúfam, že ste mohli aspoň trochu spať napriek nepriaznivému počasiu. Iste dnes ráno, viac než inokedy, ste obrátili k nebu oči i srdce. S dôverou, vediac, že Pán nás neopustí, začneme naše slávenie Eucharistie plní nadšenia a pevní vo viere.

V liturgii slova bolo na znak univerzálnosti Cirkvi počuť mnohé jazyky, vrátane čínštiny či arabčiny. V homílii Svätý Otec povedal:
Nie je možné stretnúť Krista a neumožniť ho spoznať ďalším. Teda nenechajte si Krista iba pre vás samých! Odovzdajte iným radosť vašej viery. Svet potrebuje svedectvo vašej viery, určite potrebuje Boha. Myslím si, že vaša prítomnosť tu – mladých z piatich kontinentov – je nádherným dôkazom plodnosti Kristovho poverenia, ktoré dal Cirkvi: «Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium každému stvoreniu» (Mk 16,15). Aj vás čaká výnimočná úloha byť Kristovými učeníkmi a misionármi v ďalších krajinách, kde je množstvo mladých, ktorí túžia po veľkých veciach a vidia vo svojich srdciach možnosť po autentickejších hodnotách, nenechajú sa oklamať falošnými sľubmi životného štýlu bez Boha.

Po skončení Eucharistie kardinál Stanislav Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, poďakoval Svätému Otcovi v mene účastníkov SDM 2011, na adresu ktorých poznamenal: „Toto je mládež pápeža“. A na tomto mieste, kde celebroval svätú omšu pre mladých aj Jána Pavol II. počas svojej piatej a poslednej apoštolskej návštevy Španielska v roku 2003 kardinál Rylko vyzval všetkých k obnoveniu vďačnosti blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. za dar SDM, ktoré zmenili mnohé životy a z ktorých vzišlo mnoho povolaní. Poprosil pápeža Benedikta, aby požehnal misionárske kríže, ktoré dostali všetci účastníci stretnutia na znak misionárskeho poslania novej evanjelizácie.

V závere veľkolepého ukončenia SDM 2011 Svätý Otec oznámil miesto a rok konania ďalšieho svetového stretnutia mladých a dodal slová na rozlúčku a povzbudenie:
„Drahí priatelia, teraz sa vrátite do vašich miest, vašich domovov. Vaši priatelia budú chcieť vedieť, čo sa vo vás zmenilo po tom, čo ste sa v tomto vznešenom meste stretli s pápežom a so státisícmi mladých ľudí z celého sveta: čo im povedať? Vyzývam vás k tomu, aby ste vydali odvážne svedectvo kresťanského života pred ostatnými. Tak budete kvasom nových kresťanov a spôsobíte, že sa Cirkev narodí s novou silou v srdciach mnohých ľudí. V týchto dňoch som uvažoval nad tými mladými, ktorí čakajú na váš príchod. Odovzdajte im moju náklonnosť a to najmä tým menej šťastným, ale aj vašim rodinám a komunitám kresťanského života, ku ktorým patríte. Priznám sa vám, že sa ma skutočne dotklo, keď som videl tak veľký počet biskupov a kňazov prítomných na týchto dňoch. Z hĺbky duše ďakujem všetkým, povzbudzujúc ich zároveň, aby pokračovali vo zveľaďovaní pastoračnej činnosti mladých s nadšením a nasadením. S potešením oznamujem, že miesto budúcich Svetových dní mládeže v roku 2013 bude v Rio de Janeiro.“

Po veľkom aplauze Svätý Otec pokračoval:
„Prosím Pána, aby už od tejto chvíle pomáhal so svojou silou tým, ktorí musia organizovať a pripraviť pôdu pre mladých ľudí z celého sveta, aby sa mohli znovu stretnúť s pápežom v tomto krásnom brazílskom meste. Drahí priatelia, pred tým, než sa rozlúčime, zatiaľ čo mladí zo Španielska odovzdajú mladým z Brazílie kríž Svetových dní mládeže, ako Petrov nástupca zverujem všetkým prítomným jednu veľkú úlohu: roznášajte poznanie a Kristovu lásku do celého sveta. On chce, aby ste boli jeho apoštolmi v dvadsiatom prvom storočí a poslovia jeho radosti. Nesklamte ho! Ďakujem.“

Nasledovali pozdravy v rôznych jazykoch, modlitba Anjel Pána a požehnanie. Pápež Benedikt XVI. mal po odchode z letiska Cuatro Vientos na programe obed na apoštolskej nunciatúre, kde sa s prítomnými španielskymi kardinálmi rozlúčil. Okolo 18.00 sa uskutočnilo ešte stretnutie s dobrovoľníkmi SDM a po 19.00 sa Svätý Otec na medzinárodnom letisku Barajas v Madride so Španielskom rozlúčil. Tým sa ukončila aj jeho 20. apoštolská cesta.


zdroj: www.radiovaticana.org