Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim za zbierku pre Haiti

 Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr. V mene Konferencie biskupov Slovenska vyjadrujem veľkú vďačnosť všetkým veľkorysým darcom. Štedrosť veriacich, ktorí navštevujú nedeľné bohoslužby je o to vzácnejšia, že tak urobili v čase pretrvávajúcej hospodárskej krízy. Toto je najkrajšie svedectvo vernosti Kristovmu evanjeliu.

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou vyberie v krátkom čase vhodné projekty, ktoré podporí. Takto chceme čo najefektívnejšie prispieť k obnove života na Haiti. O vybratých projektoch a spôsobe použitia peňazí zo zbierky budeme verejnosť informovať.

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska