Pomôž nám vidieť v tvojom kríži všetky kríže sveta!

 

Prinášame slová modlitby Svätého Otca Františka, ktorú predniesol na záver Krížovej cesty v Koloseu na Veľký piatok 19. apríla 2019.

 

Pane Ježišu, pomôž nám vidieť v tvojom kríži všetky kríže sveta:

Kríž ľudí hladných po chlebe i po láske;

Kríž ľudí osamotených a opustených dokonca aj vlastnými deťmi a príbuznými;

Kríž ľudí smädných po spravodlivosti a pokoji;

Kríž ľudí, ktorí nepoznajú útechu z viery;

Kríž starých ľudí, ktorí sa vlečú pod ťarchou rokov a samoty;

Kríž migrantov, ktorí nachádzajú dvere zatvorené zo strachu a srdcia 

opancierované politickými kalkuláciami;

Kríž maličkých, zranených v ich nevinnosti a ich čistote;

Kríž ľudstva, ktoré blúdi v tme neistoty a v šere kultúry chvíľkovosti;

Kríž rodín rozbitých zradou, pokušeniami Zlého alebo vraždenou 

ľahkomyseľnosťou a egoizmom;

Kríž zasvätených, ktorí sa neúnavne snažia priniesť tvoje svetlo 

do sveta a cítia sa byť odmietnutí, vysmievaní a ponížení;

Kríž zasvätených, ktorí cestou zabudli na svoju prvotnú lásku;

Kríž tvojich detí, ktorí veriac v teba a snažiac sa žiť podľa 

tvojho slova, sa ocitajú vytláčaní na okraj a odpisovaní 

dokonca aj svojimi príbuznými a svojimi rovesníkmi;

Kríž našich slabostí, našich pokrytectiev, našich zrád, 

našich hriechov a toľkých našich porušených sľubov;

Kríž tvojej Cirkvi, ktorá, verná tvojmu Evanjeliu, 

len s námahou prináša tvoju lásku dokonca aj 

medzi samotných pokrstených;

Kríž Cirkvi, tvojej nevesty, ktorá sa cíti neustále 

napádaná zvnútra i zvonka;

Kríž nášho spoločného domu, ktorý vážne uvädá 

pred našimi očami, egoistickými a zaslepenými 

nenásytnosťou a mocou.

 

Pane Ježišu, oživ v nás nádej vzkriesenia a tvojho 

definitívneho víťazstva proti každému zlu a každej smrti. Amen!